Verschil tussen verkoop en marketing

Verschil tussen verkoop en marketing

In grote lijnen doen bedrijven twee dingen: ze maken producten (of ze verlenen diensten) en brengen deze op de markt. Met andere woorden: ze produceren en ze doen aan marketing. Nog niet zo lang geleden zouden we voor dat laatste hebben gezegd: ze ‘verkopen’ iets. Het verschil tussen marketing en verkoop omvat een maatschappij waarin consumenten kunnen kiezen uit allerlei producten en diensten die nauwkeurig op hun wensen en behoeften zijn afgestemd, in plaats van een maatschappij waarin de mensen die keuzes niet of nauwelijks hebben.

Marketinggerichte ondernemingen hebben als voornaamste doel in te spelen op de wensen en behoeften van de klant. De managers in die ondernemingen verplaatsen zich voortdurend in de gedachten van de afnemers in plaats van de producten centraal te stellen. Zij zijn gewend om ‘vanuit de markt’ terug te denken. Bovendien zijn ze ervan overtuigd dat dit de enige juiste manier van zakendoen is.

Marketing slaat een brug tussen productie en consumptie. Zowel het type producten als de kwaliteit ervan in de winkels wordt bepaald door de voorkeur van de consumenten. Kortom: verkopen is ‘zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen’, terwijl marketing is: ‘ervoor zorgen dat je de juiste spullen voor je klanten op de plank krijgt’.

In wezen is het doel van marketing om verkopen – in de zin van: ‘druk op anderen uitoefenen’ – overbodig te maken. Het doel van marketing is om de klant zo goed te leren kennen en te begrijpen dat het product precies is wat hij zoekt. Daardoor verkoopt het product zichzelf. Deze noodzaak om met de wensen van de afnemers vertrouwd te zijn en met hen een duurzame relatie aan te knopen, maakt deel uit van de definitie van marketing.

This entry was posted in Verschil tussen verkoop en marketing and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *