Wat is Marketing?

Wat is marketing?

Velen denken dat marketing te maken heeft met verkopen en reclame maken, wat niet klopt. Marketing omvat meer dan dat en is het aanbieden van goederen of diensten waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de consument. Marketing is geen wetenschap. De wensen en behoeften van de klant staan hier centraal en deze wensen en behoeften worden gestuurd door gevoelens en emoties. Eigenlijk is marketing het manipuleren van gevoelens van de consument

Dus marketing is geen wetenschap maar in de marketing wordt sterk gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke disciplines. In marketing is het noodzakelijk deze gedragswetenschappelijke disciplines te raadplegen, om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de klant. Het spreekt voor zich dat marketinginspanningen doelgerichter en effectiever zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van gedragswetenschappelijke kennis. Deze kennis verkrijgt men voornamelijk op het gebied van economie, psychologie, sociologie en culturele antropologie. Door het gebruik maken van deze kennis is marketing een multidisciplinair vakgebied.

Telefonisch contact is ook marketing
Emails versturen is ook marketing
Deur aan deur verkopen is ook marketing
Attenderen op je website is ook marketing

This entry was posted in Wat is Marketing? and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *